TESTY 854 na trati 036
v úseku Tanvald - Kořenov

Proč testy?
Zjišťování způsobilosti hnacích vozidel pro tuto trať.
Ověření brzdového ústrojí hnacích vozidel.
Zkoušky vyvolány na základě výběrového řízení Libereckého kraje pro tratě 034, 035, 036.

Co se zkoušelo?
Ověření jízdních dob do stoupání v úseku Tanvald - Kořenov.
Kontrola průchodnosti přes ozubnici v kritických úsecích.
Brzdové zkoušky v úseku Kořenov z. - Dolní Polubný v km 31,9 - 32,0 (samočinná brzda, přímočinná brzda, ruční brzda, dynamická brzda u ř. 814 a 843, rychlobrzda).
Zkoušky rozjezdu do stoupání v úseku Dolní Polubný - Kořenov.
Ověření jízdních dob v úseku Kořenov - Tanvald.
Co přinese výsledek?
Určí jaká vozidla, budou zařazena do předpisu D40 jako způsobilá k provozu na trati Tanvald - Kořenov.
Dále určí vozidla, které tu možná České Dráhy od nového GVD nasadí do provozu.

Co bylo v minulosti?
10.7.1989 - Zkoušky motorového vozu 853.030-5 na ozubnicové trati Tanvald - Kořenov. Souprava zkušebního vlaku tehdy byla řazena: 853.030-5 - Bnp - 743.010-1.
22.7.1989 - Zkoušky motorových vozů 853.006-5 a 008-1 na ozubnicové trati Tanvald - Kořenov - Harrachov. Souprava zkušebního vlaku tehdy byla složena z motorových vozů 853.006-5 a 008-1, dvou vozů Bnp a lokomotivy 743.010-1.
23.9.1989 - Zvláštní jízda motorové ozubnicové lokomotivy T 426.001. Souprava byla tehdy řazena: 853.007-3 + 2 x Bnp - T426.001. V kině na nádraží v Kořenově se konala přednáška o ozubnicové trati.
12.3.1990 - Proběhly zkoušky motorového vozu 853.032-1 na ozubnicové trati Tanvald - Kořenov - Harrachov. Souprava zkušebního vlaku byla složena ze soupravy: 853.032-1, dvou vozů Bnp a lokomotivy 743.009-3. Na tuto jízdu byl vybrán motorový vůz s nejmenším poloměrem kol. V Dolním Polubným došlo na ozubnicových výhybkách ke kolizi spodku vozu s ozubnicí. Následkem toho byly motorové vozy řady 853 shledány jako nepřechodné pro tuto trať.

K samotným zkouškám
Vše začalo 8.5.2006, když se konal přesun dvou motorových jednotek 814 z Valašského Meziříčí do Liberce kvůli testům, které měli proběhnout o dva dny později na sklonově náročné "horské" trati 036 v úseku Tanvald - Kořenov. Přesun jednotek z Hradce Králové (kde se jednotky podrobily zkoušce vjezdu na točnu a tím zjištění toho, jestli se na točnu vejdou, kvůli budoucímu působení) probíhal na osobním vlaku 5508, který byl vedený Trutnovskou "IVANKOU" 854.215 a jedním přípojným vozem Btn 053. Souprava byla tedy : 854.215+053+2x814. Jednotky nebyly určeny pro cestující, ale k byly k službě činné se strojvedoucím který je doprovázel jednotky do Liberce.
854.215+053+2x814 Hrubá Skála
2x814+053+854.215 Hrubá Skála

V Turnově došlo k odpojení jednotek a jednotky přešly na osobní vlak 5446 do Liberce vedený 810 a přípojným vozem 010. Ani v Turnově neušly jednotky pozornosti hluboké veřejnosti, každý si jednotky z blízka prohlížel a porovnával s vozy 810.
2x814+010+810 Doubí u Turnova

Z 8.5. na 10.5.2006 byly jednotky odstaveny v Libereckém depu.

10.5.2006 Byl z Liberce na osobním vlaku 16203 do Tanvaldu vypravený konvoj vozidel složený z 854.223+053.038+814.002+814.001+810+010+810, lidé seděli převážně v motorovém vozu 854 a přípojném 053. Lidé stále pobíhali kolem jednotek Regionova a prohlíželi si je, i když tu minulý rok 30.11.2005 jednotka 814.001 jela svoji premiérovou jízdu na osobním vlaku z Liberce do Tanvaldu a zpět.
Konvoj na Smržovském mostě včele 854.223 dále 053+814.002+814.001+810+010+810

V Tanvaldu, kam se dorazilo s menším zpožděním cca 10minut, proběhlo odpojení vozů řady 810+010+810 a 854.223+053.038 od souprav Regionova. Solo vůz 810 se vydal do Harrachova a zajišťoval dopravu mezi Kořenovem a Harrachovem v době výluky, kdy mezi Tanvaldem a Kořenovem byla zajištěna autobusová doprava.
854.223 na Vjezdu do Tanvaldu 854.223 s konvojem v Tanvaldě

Motorový vůz 854.223 a přípojný vůz 053.038 byl odstaven na zadní kolej tanvaldského nádraží s tím, že na trať vyrazí jako poslední.
odstavená 854.223 v Tanvaldě

Na osobním vlaku 16209 přijel do Tanvaldu ještě motorový vůz 843.006+043.028 zapůjčený z depa Děčín pro testování na trati s nejstrmějším stoupáním. Ten měl být na řadě jako druhý v testování kvůli brzkému návratu motorového vozu do domovského depa.
843.006 odstavená v Tanvaldě

Něco málo před osmou hodinou ranní vyjela na trať jednotka Regionova 814.001, která si to namířila z Tanvaldu do Kořenova řidicím vozem 914.001 vpředu. Pod Kořenovskou zastávkou se prováděly testy brzdění a rozjezdů do kopce. Toto první testování trvalo přibližně dvě hodiny.
814.001 u Zďárského tunelu - Tanvald 814.001 stoupání 56.6°% Tanvald

Jednotka 814.001 si ve stoupání 58°% musela pomoci pískováním. Písku po průjezdu jednotky v Dolním Polubným zbylo na kolejích a kolem nich celkem hodně.
814.001 nad Dolním Polubným ve stoupání 58°%

Po dvouhodinovém testování se jednotka vracela zpět do Tanvaldu. Při níž se ještě zkusilo během jízdy brzdění a rozjezd zpět do stoupání a konala se i fotozastávka.
814.001 se vrací ze zkoušek přes most v Desné

Poté se jednotky 814.001 a 814.002 v Tanvaldě spojily a následovala další série testů s oběma jednotkami, přičemž se uplatnilo vícečlenné řízení.
814.002+814.001 Dolní Polubný 814.002+814.001 Dolní Polubný

Po testech se opět jednotky vracely do Tanvaldu.
814.001+854.002 Na vjezdu do Tanvaldu u Žďárského tunelu

Po dojezdu do Tanvaldu byly připojeny k R947 a odjely v 13:43 do Prahy Vršovic v čele s 854.035
854.035 a 2x814 Kojetice - Tůmovka foto: chary

Další vozidlo, které se podívalo na trať, byla 843.006+043.028. Ta trať v místě, kde si jednotka 814 musela pomoci pískem, zdolala dobře, svižným tempem, a to i bez pískování. "První fotka" kdy motorový vůz 843 sunul před sebou přípojný voz 043 v Dolním Polubným nám nevyšla kvůli špatně odhadnutému násvitu. Po hodině a půl, se motorový vůz s přípojným vracel zpět, přišel foto-mrak a schoval nám soupravu do stínu, přičemž vše ostatní kolem bylo překrásně nasvětlené. Naštěstí se níže tohoto místa zkusilo vlak zastavit a následně rozjet zpět do stoupání 58°%. Motorový vůz po naběhnutí do výkonu se po malé chvilce rozjel a dojel přímo na místo, kde jsme ho původně chtěli fotit. Zde zastavil a umožnil šotoušům pořídit snímky jako při fotozastávce, to si nenechali ujít ani lidé ve vlaku, kteří dohlíželi a nebo testy prováděli, a vlak si na trati vyfotili. To už se blížila druhá hodina a tím konec výluky. A nebylo jisté, že se na trať podívá také řada 854.
843.006+043 Dolní Polubný 843.006+043 Dolní Polubný
843.006+043 Dolní Polubný 843.006+043 Dolní Polubný

Po návratu do Tanvaldu objela 843 vůz a už jen čekala na odjezd do Liberce. Mezi tím se rozhodlo o prodloužení výluky a tak se na trať rozjela Milenka 854.223 s přípojným vozem 053.038 který sunula před sebou jako předtím 843 svůj vůz 043. Nad Dolním Pulubným již čekalo na místě několik šotoušů, když jednomu přišla SMS-ka a dalšímu zvonil telefon s informací o tom, že 854 vyrazila na trať, všichni zvedli z trávy a postavili na fotoflek s očekáváním příjezdu katru. Milenka před tunelem na Dolním Pulubným zahoukala a to bylo znamení, že se blíží. Ještě překonat zlom ve stoupání do 58°% a hned je u nás. Hned po výjezdu z tunelu byl slyšet motor katru. Milenka přejela přes zlom ve stoupání bez problému (alespoň o něm nevím) a blížila se k přejezdu, kde již čekalo několik šotoušů. Zkontrolovalo se nebe a sluníčko - postavení mraků přálo a násvit byl ideální. Milenka si párkrát před přejezdem zahoukala a projela jím. Hned jak projela se ozývaly spouště foťáků. Každý fotku zkontroloval a líbila se. Nebylo nutné tedy čekat na další průjezd směrem dolů, kdy už by nebylo jisté, že po hodině a půl sluníčko vydrží svítit, jak bylo potřeba.
854.223 nad Dolním Polubným

Ani už nevím, jestli proběhl stejný test se zastavením a znovu rozjetím na místě jako bylo s řadou 843. Ještě se podařilo zachytit Milenku jak vyjíždí z Žďárského tunelu a blíží se k Tanvaldu. Nutno podotknout, že Milenka cestou nabrala cestující v Desné. A tudíž by se mohla i podepsat pod osobní vlak 16230 z Kořenovské zastávky do Tanvaldu.
854.223 vyjíždí ze Žďárského tunelu do Tanvaldu

Po příjezdu Milenky do Tanvaldu v 14:30 došlo k ukončení testů a tím také ukončení výluky, cestující si přestoupili do jiného vlaku a pokračovali dále s řadou 810. Milenka s vozem najela na vůz 043 a 843, čímž vznikla souprava 854.223+053.038+043.028+843.006.
854.223+053+043+843.006 Tanvald

Odjezd soupravy zpět do Liberce se plánoval na vlaku 16232. K soupravě se ještě přidal přípojný vůz 010 a motorový vůz 810 a souprava odjela z Tanvaldu v 15:10.
854.223+053+043+843.006+010+810 Smržovský most


Výsledky testů

řada 814/914: menší problémy s překonáním stoupání, použití písku, nejspíše hlavní důvod neúspěchu při stoupání kvůli autoregulaci motoru
řada 843: překonání stoupání 58°%, brzdy, rozjezdy ve stoupání i s vozem - vše bez problémů
řada 854: překonání stoupání 58°%, brzdy, rozjezdy ve stoupání i s vozem - vše bez problémů
Spolupráce s webem www.zubacka.cz, kde také naleznete další fotografie a informace.
Galerie obrázků ve větším rozlišení 1024 po dohodě s www.zubacka.cz
Možné tapety na plochu 2048x1536 (jinak po dohodě) : 843 na zubech nad Dolním Polubným, 854 na zubech nad Dolním Polubným

text : Pavel Šturm (paolo3)
foto : Pavel Šturm (paolo3), Chary - 854.035


ZDE Galerie fotografií ZDEAutor fotografií : paolo3, 854.035 : chary
Autor textu : paolo3
návštěvní kniha .
Zpět na hlavní stránku