954.0 podrobné foto

954
Interiér vozu.
954
Podvozek vozu 954.001 při prvních zkouškách.
954
Dvoukřídlé dveře vozu 954.001.
954
Řídicí pult 954.
954
Řídicí pult 954.
954
Řídicí pult 954.
954
Řídicí pult 954.
954
Řídicí pult 954.
954
Řídicí pult 954.
954
Řídicí pult 954.
954
Elektro skřín s pojistkami.
954
Detail přepínačů pro osvětlní, topení a další.
954
WC buňka.
954
Informační panel pro cestující.
954
Sklopné sedačky naproti WC buňce.
954
Zvedací plošina pro invalidní vozíky.954.2 podrobné foto
hlavně interiér vozu, ostatní části jsou pak shodné s vozem bez první třídy 954.0

954
Interiér vozu 1.třídy.
954
Interiér vozu 1.třídy.
954
Interiér vozu 1.třídy.
954
Interiér vozu 1.třídy.
954
Interiér vozu 1.třídy.
954
Pohled na vůz s 1.třídou.

954 854

Zpět

autoři fotografií: Pavel Šturm, provoz, šakal